Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen2021-11-29T08:34:48+01:00
Wat is Luchtbrug-CF?2021-11-02T16:33:40+01:00

Luchtbrug-CF is ontwikkeld door het Radboudumc op basis van Luchtbrug voor astma bij kinderen. Online zorgverlening voor mensen met Cystic Fibrosis (CF) is bedoeld om de zorg en monitoring te verbeteren, om in een vroeg stadium te ontdekken dat de zorg aangepast/intensiever moet worden, en om meer maatwerk te kunnen leveren. Allemaal in de thuissituatie.

Ieder CF centrum dat gebruik maakt van Luchtbrug-CF heeft een eigen behandelomgeving. Voor patiënten betekent dat alleen hun eigen behandelteam inzage heeft in de medische en persoonsgegevens. De zorgverleners van het CF-behandelteam kunnen alléén gegevens van eigen patiënten inzien.

Wat zijn de voordelen van het gebruik van Luchtbrug-CF voor de patiënt?2021-11-02T16:33:58+01:00

Traditionele CF zorg bestaat uit regelmatige poliklinische controles. Via Luchtbrug-CF kan de patiënt en het CF-behandelteam makkelijker en vaker controleren of de longfunctie stabiel is, en of er meer of minder luchtwegklachten of -verschijnselen zijn. Dit kan de patiënt thuis doen en hoeft daarvoor dus niet naar de polikliniek te komen. Dit is in het begin misschien even wennen voor zowel het CF-behandelteam als voor de patiënt. Samen met de patiënt wordt gekeken of Luchtbrug-CF iets voor de patiënt is.

Wat zijn de nadelen van het gebruik van Luchtbrug-CF voor de patiënt?2021-11-02T16:34:18+01:00

Er zijn patiënten die toch een voorkeur hebben voor meer face-to-face contact en een voorkeur hebben voor een bezoek aan de polikliniek. Daarnaast zijn er patiënten (en/of ouders) die de Nederlandse taal minder goed beheersen waardoor gebruik van Luchtbrug-CF lastiger is.

Ik kan niet meer inloggen op Luchtbrug-cf.nl hoe kan dit?2021-11-02T16:40:42+01:00

Het kan zijn dat je op de verkeerde site probeert in te loggen. Ben je een astmapatiënt dan moet je inloggen op www.luchtbrug.nl.

Ik ben mijn wachtwoord vergeten, maar ik krijg geen mail om mijn nieuwe wachtwoord in te stellen.2021-11-02T16:41:00+01:00

Het kan zijn dat je op de verkeerde site probeert in te loggen. Ben je een astmapatiënt dan moet je inloggen op www.luchtbrug.nl

Hoe kan ik een account aanmaken?2021-11-02T16:41:55+01:00

Het is niet mogelijk om als patiënt zelf een account aan te maken. Om Luchtbrug-CF te gebruiken, moet jouw ziekenhuis bij Luchtbrug-CF zijn aangesloten. Informeer hier eens naar bij je behandelend arts.

Ik heb Cystic Fibrosis en ik denk dat Luchtbrug-CF een goede uitkomst kan zijn, maar het ziekenhuis waar ik in behandeling ben staat er niet tussen. Kan ik alsnog gebruik maken van Luchtbrug-CF?2021-11-02T16:41:33+01:00

Het is niet mogelijk om als patiënt zelf een account aan te maken bij Luchtbrug-CF. Hiervoor moet het ziekenhuis bij Luchtbrug-CF zijn aangesloten. Neem hiervoor contact op met uw behandelend arts. Wellicht wordt er in het ziekenhuis al gebruik gemaakt van Luchtbrug-CF of zijn er voornemens om hier binnenkort mee te starten.

Wat is Luchtbrug-CF?2021-11-02T16:33:40+01:00

Luchtbrug-CF is ontwikkeld door het Radboudumc op basis van Luchtbrug voor astma bij kinderen. Online zorgverlening voor mensen met Cystic Fibrosis (CF) is bedoeld om de zorg en monitoring te verbeteren, om in een vroeg stadium te ontdekken dat de zorg aangepast/intensiever moet worden, en om meer maatwerk te kunnen leveren. Allemaal in de thuissituatie.

Ieder CF centrum dat gebruik maakt van Luchtbrug-CF heeft een eigen behandelomgeving. Voor patiënten betekent dat alleen hun eigen behandelteam inzage heeft in de medische en persoonsgegevens. De zorgverleners van het CF-behandelteam kunnen alléén gegevens van eigen patiënten inzien.

Wat zijn de voordelen van het gebruik van Luchtbrug-CF voor de patiënt?2021-11-02T16:33:58+01:00

Traditionele CF zorg bestaat uit regelmatige poliklinische controles. Via Luchtbrug-CF kan de patiënt en het CF-behandelteam makkelijker en vaker controleren of de longfunctie stabiel is, en of er meer of minder luchtwegklachten of -verschijnselen zijn. Dit kan de patiënt thuis doen en hoeft daarvoor dus niet naar de polikliniek te komen. Dit is in het begin misschien even wennen voor zowel het CF-behandelteam als voor de patiënt. Samen met de patiënt wordt gekeken of Luchtbrug-CF iets voor de patiënt is.

Wat zijn de nadelen van het gebruik van Luchtbrug-CF voor de patiënt?2021-11-02T16:34:18+01:00

Er zijn patiënten die toch een voorkeur hebben voor meer face-to-face contact en een voorkeur hebben voor een bezoek aan de polikliniek. Daarnaast zijn er patiënten (en/of ouders) die de Nederlandse taal minder goed beheersen waardoor gebruik van Luchtbrug-CF lastiger is.

Wij hebben interesse in het gebruik van Luchtbrug-CF voor ons ziekenhuis/instelling. Kunnen wij meer informatie ontvangen?2021-11-02T16:32:22+01:00

Dat kan zeker! U kunt een e-mail sturen naar info@luchtbrug.nl of dit contactformulier invullen. Wij zullen vervolgens contact met u opnemen om een (video)afspraak in te plannen.  Heeft u alvast een aantal vragen? Stel ze gerust.

Hoe zit het met de privacy van de patiënten?2021-11-02T16:35:31+01:00

De privacy van patiënten is voor ons zeer belangrijk. Zorg die we online bieden moet natuurlijk aan alle veiligheidseisen voldoen. Luchtbrug-CF zet zich in voor een veilige online patiënten omgeving, Alleen het CF-behandelteam van de patiënt kan bij de patiëntgegevens. We zorgen dat Luchtbrug-CF voldoet aan de wettelijke veiligheidseisen. Meer weten over de privacy voorwaarden? Ons privacy statement vindt u hier.

Wat kost het voor ons als ziekenhuis om gebruik te maken van Luchtbrug-CF?2021-11-02T16:36:17+01:00

Radboudumc brengt aan het deelnemende ziekenhuis de volgende kosten in rekening voor diens deelname aan Luchtbrug-CF:

  1. Een vast bedrag voor ondersteuning en onderhoud ter hoogte van € 1.750,- exclusief BTW per jaar;
  2. Een vast bedrag van € 1.268,- exclusief BTW per behandelomgeving per jaar ten behoeve van hosting en licentie.

Een jaarlijkse indexering zal plaatsvinden op basis van de Consumentenprijsindex.

Wat kost het de patiënt om gebruik te maken van Luchtbrug-CF?2021-11-02T16:36:59+01:00

De patiënt betaalt geen extra kosten voor het gebruik van Luchtbrug-CF.

Waar zijn de kosten van Luchtbrug-CF op gebaseerd?2021-11-02T16:37:20+01:00

Luchtbrug-CF heeft geen winstoogmerk. Dat betekent dat de kosten van Luchtbrug-CF puur gebaseerd zijn op het dekken van de vaste kosten zoals: hosting, licentie, beveiliging, en up-to-date houden van software, app(s) en doorontwikkeling (zoals koppeling met HiX). Dit is niet een bedrag wat per ziekenhuis onderhandeld wordt, maar een one-size-fits-all tarief om de bedrijfsvoering te kunnen garanderen.

Zijn er extra kosten verbonden aan het gebruik van Smartinhalers en FEV1-meters?2022-01-04T09:40:43+01:00

Er zijn geen extra kosten verbonden aan gebruik smartinhalers en FEV1-meters, behalve dan de kosten voor de devices zelf. De smartinhalers kosten op dit moment €38,94 en FEV1-meters €109,-. Bij gezamenlijke inkoop kunnen de kosten hiervan lager uitvallen.

* tot volgende tariefswijziging, prijs kan lager uitvallen door hogere kwantumkorting bij bestellen grotere aantallen

Kan Luchtbrug-CF aan Epic worden gekoppeld?2021-11-02T16:38:05+01:00

Dat kan zeker. Er is een koppeling tussen Luchtbrug-CF en Epic beschikbaar. Om dit in te richten is een instructie beschikbaar. Op deze wijze kunnen CF-monitors en longfunctiemetingen automatisch inzichtelijk  gemaakt worden in Epic.

Het is belangrijk om te weten dat de patiënt wel toestemming moet geven voor het delen van de data met Epic: vanuit Luchtbrug-CF wordt de patiënt daartoe doorgeleid naar hun ziekenhuis omgeving zoals bijvoorbeeld ‘MijnRadboud’. Hier logt de patiënt in en geeft hier toestemming. Deze toestemming moet ieder jaar opnieuw gegeven worden.

Kan Luchtbrug-CF aan HiX worden gekoppeld?2021-11-02T16:38:25+01:00

Op dit moment is er nog geen koppeling tussen Luchtbrug-CF en HiX. Wij hopen dat dit in 2021 gerealiseerd gaat worden. Dit betekent echter niet dat de ziekenhuizen die gebruikmaken van HiX, geen Luchtbrug-CF kunnen gebruiken.  Het is dan alleen wel zo dat de zorgverlener zijn gegevens zowel in HIX als in Luchtbrug-CF zal moeten invullen.

Ga naar de bovenkant