In Luchtbrug-CF maken we gebruik van de ‘Spirobank smart’ longfunctiemeter. De longfunctiemeter krijg je in bruikleen van je CF-team en kan gekoppeld worden aan Luchtbrug-CF via de app ‘Luchtbrug-connect’, beschikbaar voor iOS en Android.
Samen met je CF-team kun je afspreken bij welke waarde van jouw longfunctie er eventueel contact gelegd moet worden met het CF-team. We proberen dit makkelijk te maken door af te spreken wat voor jou goed (groen), matig (oranje), of niet goed (rood) is. Als je in het oranje/rode gebied zit, wordt ook gevraagd om een korte klachten-vragenlijst in te vullen.