Het is niet mogelijk om als patiënt zelf een account aan te maken bij Luchtbrug-CF. Hiervoor moet het ziekenhuis bij Luchtbrug-CF zijn aangesloten. Neem hiervoor contact op met uw behandelend arts. Wellicht wordt er in het ziekenhuis al gebruik gemaakt van Luchtbrug-CF of zijn er voornemens om hier binnenkort mee te starten.