Luchtbrug – CF : Online zorg voor cystic fibrosis

Luchtbrug-CF is een online instrument waarmee we de zorg voor mensen met CF willen verbeteren door het uitvoeren van thuismetingen en uitwisselen van gegevens.

We maken gebruik van klachtenrapportage met behulp van de CF-monitor, een korte vragenlijst die je periodiek invult. Met de longfunctiemeter die je van het CF-team in bruikleen hebt gekregen kun je thuis je longfunctie meten en eenvoudig doorgeven. Via Luchtbrug-CF krijg automatisch feedback en advies op basis van je gerappporteerde klachten en gemeten longfunctie.

Het is van belang om te beseffen dat klachten niet altijd gepaard gaan met een verlaagde longfunctie, en andersom, een verlaagde longfunctie geeft niet altijd klachten. Neem bij twijfel over je gezondheid daarom altijd via de reguliere weg contact op met je CF-team.